Poduzetništvo

DA LI SE ZAKON O ZAŠTITI NA RADU ODNOSI NA VAS?

Imate ideju? I čini vam se kao ostvarivi poduzetnički pothvat? U redu…što vam treba za realizaciju i na koja vrata prvo trebate kucati? Nažalost, poduzetnici početnici, često nailaze na brojna vrata i samo ih šalju dalje i dalje, kao da tim vratima nema kraja. Informacije na jednom mjestu, bile bi zlata vrijedne. Čak se ne radi ni o uštedi vremena, nego samo da  onaj osjećaj koji imaš kada tako nadobudan hodaš okolo, a nitko ne pokazuje ni trunku stručnosti ni razumijevanja, a kamoli pomoći, taj osjećaj na kraju postaje negativnost koja vodi ka ne počinjanju ničega.

Poduzetnička klima u R. Hrvatskoj je daleko od idealne, ali pomoć na jednom mjestu, upravo Vam nudimo mi!

Od ideje do realizacije, dug je to put, ali kada znaš što ti je činiti i imaš savjetnika u tome, može se.

U nizu naših usluga koje možete vidjeti na našim stranicama, obrađenim temama u blogu, možete vidjeti da smo zaista u svakoj sferi privatnog i poslovnog savjetovanja.

Vratimo se na našeg privatnika! Ovaj put ćemo se pozabaviti sa osnovnim elementima iz područja Zaštite na radu. U članku Od Ideje do realizacije detaljnije o ostalim „mukama po poduzetništvu“.

Zakon o zaštiti na radu, sa izmjenama i dopunama na snazi od 01.11. 2018., pred poslodavca donosi niz obaveza. Prvo i osnovno, na koga se Zakon o zaštiti na radu odnosi?

Na bilo koju pravnu osobu koja zapošljava i jednog radnika ili ima i jednu osobu na radu, u svim djelatnostima u kojima radnik ili osoba na radu obavlja posao za poslodavca.

Ako nemate zaposlenike, niti osobe na radu ( praktikanti, stručno osposobljavanje, sezonski radnici, volonteri…), tada ne podliježete obvezama koje proizlaze iz ZNR.

Uzmimo naprimjer da imate zaposlene. Ukratko ćemo vas upoznati sa pravima i obavezama koje ste dužni ispunjavati.

Procjena rizika je osnovni dokument kojim se analizira svako radno mjesto u pogledu potencijalnih opasnosti i  vjerojatnosti o nastanku istih. Procjenu rizika mogu izrađivati poslodavci sami ili za te svrhe unajme stručnjaka iz ZNR ili ovlaštenu ustanovu. Pravilno napisana i detaljna Procjena rizika koja obuhvaća opis svakog radnog postupka ili tehnološkog procesa, radnih prostorija i strojeva, temelj je za daljnje korake pri ZNR.

Osposobljavanje Ovlaštenika poslodavca, osposobljavanje za rad na siguran način i zaštitu od požara, na osnovi ispravne Procjene rizika, obavljate u ovlaštenoj ustanovi koja će vam na temelju pismene i praktične  provjere izdati Uvjerenje i Potvrde.

Ovisno utvrdi li se u Procjeni da postoje radna mjesta sa posebnim uvjetima rada, obavljaju se liječnički pregledi pri ovlaštenoj ustanovi  Medicine rada.

Ukoliko radni postupak zahtijeva korištenje radnih strojeva za koja je potrebno proći stručno osposobljavanje, nužno je u tom slučaju ne koristiti dotične strojeve dok se osposobljavanje ne provede.

Osposobljavanje za Pružanje prve pomoći potrebno je obaviti na svakoj lokaciji poslodavca gdje istovremeno radi dvije ili više osoba.

Evakuacija i spašavanje obuhvaća izradu Plana evakuacije i spašavanja, osposobljavanje osobe odgovorne za evakuaciju i spašavanje i izvođenje vježbe evakuacije najmanje jedanput u dvije godine, uz provedeni pismeni zapisnik o istom.

Nadalje po Procjeni rizika, navedeni su radni strojevi i oprema koji moraju biti pregledani od strane ovlaštene ustanove u zakonski propisanim rokovima.

Ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija te radnog okoliša, proizlaze iz odredbe da radni prostori ne smiju ugrožavati sigurnost radnika.

Postavljanje dovoljnog broja vatrogasnih aparata i vođenje propisane evidencije, radne upute i znakovi postavljeni u vidnom polju, kao i evakuacijske oznake, te osiguranje osobnih zaštitnih sredstava i uz to propisano vođenje evidencije, propisano je Zakonom o zaštiti na radu.

Rok za podnošenje prijave o ozljedi na radu odnosno zahtjeva, je 8 dana od dana nastanka ozljede na radu. Svaka teža, smrtna ili skupna ozljeda (ozljeda dva ili više radnika) mora se odmah prijaviti nadležnoj inspekciji, dok rok za dostavu propisanog pisanog izvještaja o ozljedi iznosi 48 sati.

Poslodavac je obvezan voditi evidencije, čuvati isprave i davati obavijesti i podatke sukladno Zakonu o zaštiti na radu.

Ukratko smo vas htjeli provedbi kroz zakonsku regulativu iz područja Zaštite na radu, a za sve ostale upute, tu je naš Berend Coach savjetnik.