Poduzetništvo

Porezna optimizacija za poduzetnika

Poduzetnici bi pri izradi svojih poslovnih planova svakako trebali porez na dobit tretirati kao dodatni trošak za njihovo poduzeće, jer umanjuje konačni dobitak za isplatu. Stoga bi trebali razmotriti sva druga porezna opterećenja (na pr. porez na dohodak od najma imovine) i prirodu poslovanja te mogućnosti iznajmljivanja vlastite imovine poduzeću (stan, vozilo, oprema i sl.) pri čemu efektivna porezna stopa za njih kao fizičke osobe iznosi manje od 10% što je u svakom slučaju tri puta povoljnije od isplate dobiti. Također su u tom slučaju i svi troškovi te imovine porezno priznati tj. mogu se priznati u troškove poduzeća ukoliko se doista i koriste u poslovne svrhe.

Kako još smanjiti troškove, a da Vam ulazi u priznati trošak, mi znamo kako. Samim time će i Vaši zaposlenici biti zadovoljniji.