Poduzetništvo

PLANIRANJA U POSLOVANJU

Planiranje je jedna od najvažnijih zadaća menadžera bez obzira na veličinu i oblik poduzeća kojim upravlja. Može biti kratkoročno, srednjoročno i dugoročno.

  • Kratkoročno planiranje obuhvaća projekcije predstojećih poslovnih aktivnosti na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj razini, a naziva se još i operativnim planiranjem.
  • Srednjoročnim planiranjem najčešće se smatra izrada projekcija poslovanja za razdoblje do pet godina, a naziva se još i taktičkim planiranjem.
  • Dugoročno ili strategijsko planiranje aktivnost je koja obuhvaća projekcije budućeg razvoja poslovanja za razdoblja od pet, deset ili više godina.

Bez obzira na vrijeme planiranja, ono bi moralo biti u skladu sa misijom i vizijom poduzeća, čija je konkretna i jasna definicija isto tako vrlo bitna u poslovnoj politici svakog poduzeća. U procesu planiranja kao jedan od sastavnih alata i metoda može nam poslužiti SWOT analiza kojom se detektiraju snage i prilike odnosno slabosti i prijetnje okoline i samog poduzeća, te se pronalaze mogućnosti za izbjegavanje ili ublažavanje potencijalnih rizika i opcije za realizaciju zacrtanih ciljeva.

Planiranje je u tom kontekstu zapravo proces predviđanja budućih događaja, uz angažman potrebnih resursa kako bi ti ciljevi zaista i bili ostvareni. Dokument koji je rezultat procesa planiranja a koji je prošao i etapu odlučivanja naziva se Poslovni plan.

Važnost tog dokumenta nikada nije dovoljno naglašavati, a njegova najveća prednost u planiranju zapravo je u tome što se kroz jedinstveni elaborat može obuhvatiti kratkoročno, srednjoročno i dugoročno planiranje, odnosno može se planirati proizvodnja/usluga, marketing, prodaja i nabava, financije, investicije, kadrovi i drugi aspekti poslovanja.

Poslovni plan sadrži ciljeve, misiju i viziju poduzeća. Ono što je svakako dobro kod Poslovnog plana je činjenica da je riječ o dokumentu koji se može prilagođavati različitim potrebama.

Investiranje u poduzetništvu vrlo često podrazumijeva korištenje tuđeg kapitala, pa ćemo u tom slučaju vijek projekta uskladiti sa rokom otplate kredita. Osim kod planiranja ulaganja, izrada Poslovnog plana primjenjuje se kao metoda odlučivanja i kod drugih predstojećih poslovnih događaja u životu nekog poduzeća poput, primjerice, uvođenja novih proizvoda i/ili usluga u ponudu poduzeća, otvaranja novih poslovnih jedinica, širenja tržišta i slično, iako u većini slučajeva svaki od navedenih događaja pretpostavlja određeno ulaganje.

Najefikasniji način planiranja je izrada kvalitetnog Poslovnog plana.