Financijska pismenost

Želje i potrebe

Vrijednosti su osnovna ljudska uvjerenja i stavovi o onome što je važno, poželjno i isplativo

Različite vrijednosti rezultiraju različitim potrebama i željama osobe, a nakon toga i različitim financijskim odlukama. U skladu s vlastitim životnim vrijednostima, svi formiramo potrebe i želje koje pokušavamo ostvariti postavljanjem ciljeva.

Postavite ciljeve

Za dobro i uspješno upravljanje novcem, potreban je jasan i konkretan financijski plan da bismo znali što želimo napraviti i ostvarili to na najbolji mogući način.
Proces financijskog planiranja možemo podijeliti u tri osnovna koraka:

Procijena trenutne financijske situacije

Postavljanje financijskih ciljeva i kreiranje financijskog plana

Kontrola izvršenja financijskog plana


Financijski ciljevi
Postavljanje financijskih ciljeva i financijskog plana

Kontrola financijskog plana

Kontrola financijskog plana zadnji je korak u financijskom planiranju. Podrazumijeva pregled svega što smo trebali napraviti i donošenje zaključka o tome jesmo li sve napravili kako smo planirali.

Kontrolu financijskog plana valjalo bi raditi barem jednom godišnje, a u slučaju neke važnije životne promjene, i češće. Na taj način možemo biti sigurni da smo na putu prema ostvarenju ciljeva koji su nam zaista prioritetni u određenom životnom razdoblju.

Važno je napomenuti da financijsko planiranje ne završava u ovoj fazi (nakon što smo poduzeli određenu akciju i ostvarili cilj), već je to dinamički proces koji se neprestano nastavlja. Stoga se ostvarivanje jednog cilja može smatrati polazišnom točkom za kreiranje drugog, novog cilja.


Kontaktirajte nas, te saznajte kako profesionalno odraditi sve spomenuto i pravovremeno pripremiti za budućnost.