O Nama

Što ja imam od tog? Prvo, imam svoj posao, drugo, osjećam se koristan u društvu, treće , četvrto i peto, spriječit ću mnoge obitelji da dožive financijski krah. Svoje dugogodišnje iskustvo i obrazovanje na polju financijskih i investicijskih proizvoda, pretočio sam u sektor usluga, gdje smatram da će najbolje doći do izražaja. Savjetovanje i educiranje o financijskoj pismenosti je naš prioritet. Od dana prve prijave i prvog odabira u kojoj ćete banci čekati svoju prvu plaću, vi ste već na pola puta da cijeli život robujete samo jednoj instituciji. Banci!

Edukacija je najvažnija u svemu što radite. Nama je cilj da vas pravovremeno obavijestimo, upozorimo, potaknemo, motiviramo, da vam objasnimo i budemo na vašoj strani!

Sa povjerenjem nam se obratite, ali prvo se zapitajte, Što Imam Ja Od Tog?